BÖCKER till försäljning - kontakta mig!

Balkongresan:

"Det var vid midsommar som Christina fick bommen i huvudet och jag började använda futurum och konditionalis. Det kom sig av sig själv, föddes i ren desperation.

(Lite senare på vårdcentralen.) "Bonjour Madame... Ma famme a reçu... elle a..." Jag vet inte vad bom heter på franska. Jag måste chansa. "Ma femme a reçu... uns barre à la tête." En av jobbarna tittar upp och granskar Christina med intresse, eftersom jag just sagt att hon fått en stång i huvudet. Är det hustrumisshandel?"

 

Balkongresan skärskådar både humoristiskt och uppriktigt detaljerna i den provensalska drömmen (och inte minst svårigheterna med språket...) när man börjar leva den på allvar och ger läsaren en vink om vad som väntar när man gett sig denna dröm i våld.

 

Skriven tillsammans med maken Frej Lindqvist, skådespelare, regissör, dramatiker. Se gärna www.frejlindqvist.se

 

Pris: 100 SEK + porto.

 

 

Våndan. Protokollsutdraget som nämns i början läste jag för många år sedan i samband med ett uppdrag. Trots flera kontakter med olika myndigheter fick jag aldrig klarhet i vad som egentligen hade hänt den lilla flickan. Jag fascinerades av texten och läste mer om Västerbottens historia under 1700-talet. Mycket är baserat på historiska fakta, detsamma gäller samernas villkor. Språket är anpassat efter tidsepoken. I övrigt är allt fiktion.

I handlingen, som utspelar sig både 2014 och mitten av 1700-talet, möter du svenskan Sara Kristina bosatt i södra Frankrike, den unga sameflickan Malin och hennes familj i södra Lappland, oäktingarna Jesaja, Juha och Nils på flykt undan drevet från kuststaden Umeå, du möter fattigdom, utstötthet och vånda i olika skepnader. Är deras öden sammanlänkade på något sätt?

 

Intervju i P4 sommaren 2016 angående samernas villkor.

 

Pris: 100 SEK + porto.

 

Copyright @ All Rights Reserved